Europæisk Spidsand


Europæisk spidsand

Oprindelse: Spidsanden yngler i de nordlige dele af Europa, Nordamerika og Asien. Spidsanden overvintrer i det sydlige og vestlige Europa, Amerika og det sydlige Asien og så langt sydpå som Afrika syd for Sahara. I Danmark ser vi den mest som trækgæst, men der yngler også ca. 25-100 par om året. 

Specielle kendetegn: Hannen har en lang spids hale, der har givet arten navn, og på den hvide hals, der sender en smal, hvid stribe op i det brune hoved. Hunnen, der er ret ensartet lysebrun, har også en længere halespids end de fleste lignende hunænder, skønt den er betydeligt kortere end hannens.

Føde: Spidsanden lever af frø, rødder og andre plantedele og insekter, snegle og orme. Den snadrer efter føden på lavt vand.

Yngleforhold: Spidsanden bliver kønsmoden som 1-årig. Den yngler i april-juni på større strandenge ved hav- og fjordkyster og på småøer og holme. Her bygger spidsanden en dun- og bladklædt rede på jorden, hvori den lægger 7-9 æg, som udruges på 21-24 dage. Ungetiden er på 40-45 dage. Bestandsomsætningen er relativ hurtig, da spidsænder får store kuld og bliver tidligt kønsmodne.


Jeg har i maj fået et par flotte opdrættet spidsænder til at pryde vores sø.

Stutteri Hauge

v/ Lise Hauge Sørensen

Jebjergvej 14
8870 Langå

tlf. + 45 22 12 62 26
email: lisehauge@hotmail.com