Gravand


Gravand

Oprindelse: findes udbredt i Nordvesteuropa og dels fra Middelhavsområdet og videre østover gennem Centralasien. I Danmark er gravanden en ret almindelig ynglefugl med 2000-3000 par

Specielle kendetegn: Gravanden graver huller til reder i brinker og skrænter, men den kan også ruge i kaninhuller og rævegrave, selvom der stadig er kaniner eller ræve tilbage. Det siges, at gravænderne hvirvler sand i øjnene på ræven, hvis den bliver for nærgående. Gravanden bygger ikke nogen egentlig rede, men samler kun lidt mos, løv, strå og rigeligt med dun. I juni lægger den 8-9 store, tykskallede hvide æg, som under rugningen antager en gullig tone.

Vægt: 1.100-1.450 g

Ynglealder: 2 år

Kuldstørrelse: 8-10 æg

Rugetid: 29-31 dage

Ungetid: 45-50 dage


Sidst i juni 2019 har vi fået et par gravænder.

Stutteri Hauge

v/ Lise Hauge Sørensen

Jebjergvej 14
8870 Langå

tlf. + 45 22 12 62 26
email: lisehauge@hotmail.com