Tropefugle

De slags, som vi kun har et enkelt par af, har ikke fået deres egen side, men vil blive vist her.

(Cubafinker, Diamantfinker, Kapuzinersisken)

Cubafinker

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Diamantfinker

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Kapuzinersisken

Stutteri Hauge

v/ Lise Hauge Sørensen

Jebjergvej 14
8870 Langå

tlf. + 45 22 12 62 26
email: lisehauge@hotmail.com